Wysyłka w 24h
Darmowa dostawa
Infolinia 22 120 2000
/
Wybierz język:
Wybierz walutę:

Regulamin konkursu BELLA ITALIA 2021

Regulamin konkursu BELLA ITALIA

1. Konkurs sprzedażowy “ BELLA ITALIA “, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Fine Dine Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 200/2/0. Miejsce rejestracji: VIII Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda. KRS: 0000585311, NIP: 7773255912, REGON: 362950936 zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku włącznie.
4. Konkurs dotyczy produktów marki BARMATIC, które są w stałej ofercie Organizatora.
5. Lista produktów objęta regulaminem konkursu została umieszczona w załączniku nr 1.
6. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu produktów, wymienionych w załączniku nr 1, które są dostępne na magazynie do sprzedaży i na które wystawiona została faktura i nie obejmuje produktów niedostępnych w magazynie, ani produktów „na zamówienie”.
7. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Dealerów, którzy mają podpisaną umowę partnerską i dokonują zakupów bezpośrednio u Organizatora konkursu.
8. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w okresie jego trwania w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.finedine.pl
9. Konkurs zawiera jedynie ogólną informacje handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny.
11. Pięciu Dystrybutorów, którzy wygenerują najwyższy obrót poprzez zakup produktów wymienionych w załączniku nr 1 otrzymuje nagrodę główną.
12. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do WYCIECZKA DO WŁOCHZWIEDZANIE WENECJI w terminie ustalonym przez Organizatora. Organizator pokrywa transfer z Polski do Włoch, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na miejscu, inne atrakcje i niespodzianki, o których organizator poinformuje podczas pobytu we Włoszech, transfer z Włoch do Polski
13. Dystrybutor wyznacza 1 osobę, która weźmie udział w wycieczce organizowanej przez Dystrybutora.
12. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest terminowe opłacanie faktur sprzedażowych wystawionych przez Organizatora na produkty objęte promocją oraz pozostały asortyment zakupiony u Organizatora.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 01.03.2022 r.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani mailowo, informacja zostanie opublikowana na stronie FineDine oraz na Facebook.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora oraz publikacji na stronie www.finedine.pl
16. Zapisy niniejszego regulaminu nie mogą stanowić podstaw jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora